Strategiudvikling og -implementering
Strategiudvikling kan have fokus på forskellige strategiske elementer som f.eks. forretningsgrundlag, forretningsmodel, markeds-/produktstrategi, vækststrategi og konkurrenceevne i bredere forstand. Uanset området handler strategi om fokus og i sidste ende den menneskelige præstation og adfærd, og derfor drejer strategiudvikling sig også om organisations-, leder og medarbejderudvikling.

Vi betragter ikke strategi som noget, der kun arbejdes med en gang om året, og ej heller som noget der kun er forbeholdt den øverste ledelse. Strategiudvikling handler om at se og udnytte muligheder samt undgå trusler, men det handler også om ambitioner og visioner.

Effektiv udvikling og implementering af strategi forudsætter i almindelighed involvering af flere end blot den øverste ledelse. Involvering giver en bedre kvalitet i udviklingsfasen, et større ejerskab i implementeringen og sidst men ikke mindst en større strategisk bevidsthed, som i sidste ende fører til en acceleration af udviklingshastigheden. Formen afhænger af situation og ambitioner, og kan spænde fra strategidrøftelser over strategiseminarer til omfattende og længerevarende strategiudviklingsforløb med anvendelse af projektgrupper og involvering af også kunder og leverandører.

Effektive værdikæder
Organisationsudvikling drejer sig for os primært om procesudvikling. Dels udvikling af virksomhedens kerneprocesser, som er de processer, der direkte skaber værdi for kunderne:

  • Innovationsprocesser - fra idé til produkt
  • Salgsprocesser - fra emne til kunde
  • Logistikprocesser - fra ordre til leveret hos kunden
  • Ledelsesprocesser – fra idé til beslutning
  • Strategiprocesser – fra ord til handling
  • HR-processer – fra administration til strategiunderstøttende

 

Effektiviteten i disse processer, måles ofte i form af produktivitet, lønsomhed, kvalitet og tidsforbrug, og afhænger af mange forhold. For eksempel forretningsgange, indrapporteringssystemer, kompetencer, teamwork, præstationsnormer, ledelse, kultur osv. Processerne er direkte eller indirekte afgørende for den værdi kunden oplever.

Arbejdsformen afhænger af udviklingsbehov og jeres ambitioner. Det kan spænde fra coaching og justering af eksisterende tiltag til mere omfattende forandringer, der forudsætter et længerevarende forløb.

Lederudvikling og Performance management er den største løftestang til succes
Ledelse handler om at skabe resultater gennem andre, og ledelse er den største udviklingsmæssige loftestang i en virksomhed. En marginal udvikling af en leders præstation har gennemgående effekt på den organisation, lederen har ansvaret for. Lederudvikling handler i bund og grund om udvikling af lederens præstation og deres måde at indgå i relationer med andre både udad til, opad til og nedad til.

Dette kan opnås gennem øget selvindsigt, indsigt i og forståelse af ledelsesmæssige problemstillinger og dilemmaer, udvikling af lederteamet samt struktureret arbejde med performance ledelse og forandringsledelse. Samarbejdsformen kan variere og afhænger af jeres behov og mål. Typiske forløb er coaching og on-the-job sparring til længerevarende forløb, der involvere hele eller dele af organisationen. lederteamet.
 

Kontakt info