Forretningsudvikling gennem Search & Selection

Det er de menneskelige præstationer, der er afgørende for en succesfuld virksomhed. Der er to forhold, der reelt kan forhindre succesen i din virksomhed.

Det ene forhold er de mentale eller organisatoriske barrierer, der forhindrer en effektiv udnyttelse og udvikling af det talent og markedspotentiale, virksomheden allerede har eller kan skabe.
Det andet forhold er mangel på talent – i form af enkeltpersoner eller teams uden de rette kompetencer og personlige egenskaber.

Rekruttering og udvælgelse handler, derfor ikke kun om at få nye ledere eller nøglemedarbejdere, men om selve grundlaget for at udvikle forretningen. Derfor er det afgørende at rekruttering tager afsæt i en grundig forståelse af virksomhedens mål og succeskriterier – fundamentet for at virksomheden er en succes er når ledere og medarbejdere er succesfulde.
 

Kontakt info