Vi giver vores kunder 2 års garanti på alle nye ansættelser.

Garantien træder i kraft, hvis den anbefalede kandidat mod forventning ikke lever op til de fastlagte mål og succeskriterier og må fratræde.

Garantien dækker i 2 år. I år 1 betales ikke honorar. I år 2 betales 50% af det oprindelige honorar. Annoncerings- og/eller searchomkostninger samt eventuelle direkte omkostninger vil blive viderefaktureret på sædvanlig vis.

Garantien er betinget af, at Essens consulting deltager i opfølgningssamtaler samt at ansættelsesophøret ikke kan henføres til betydelige ændringer i jobindholdet eller præstationsvilkårene.

Vi giver desuden vores kunder en karensperiode på 2 år fra seneste opgave, uanset hvilken type opgave, vi har løst. I karensperioden forpligter vi os til ikke at searche ledere eller medarbejdere hos vores kunder. Hvis en leder eller medarbejder selv søger på en annonce, gælder karensen forpligtigelsen ikke.
 

Kontakt info
PHP Warning: include(carous.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\www\essensconsulting.dk\httpdocs\templates\simple\includes\carou.php on line 2 PHP Warning: include(): Failed opening 'carous.php' for inclusion (include_path='.;.\includes;.\pear') in C:\www\essensconsulting.dk\httpdocs\templates\simple\includes\carou.php on line 2