Det personlige lederskab - Lederudvikling er den største løftestang til succes
Ledelse handler om resultater, og ledelse er den største udviklingsmæssige løftestang i en virksomhed. En marginal udvikling af en leders præstation har gennemgående effekt på den organisation, lederen har ansvaret for. Lederudvikling handler i bund og grund om udvikling af lederens præstation og deres måde at indgå i relationer med andre både opad til og nedad til.

Dette kan opnås gennem øget selvindsigt, indsigt i og forståelse af ledelsesmæssige problemstillinger samt udvikling af lederteamet, men også gennem ændring af lederens ansvarsområde. Samarbejdsformen kan variere og afhænger af jeres behov og mål.

Typiske forløb er coaching og on-the-job sparring samt længerevarende forløb for lederteamet tilpasset den enkelte kunde.

Ledelse af forandringer - Forandringsstafetten
På pladserne, færdige, løb!
Som i et 4 x 100 meter stafetløb handler god intern kommunikation i forandringstider om hurtigt, men sikkert at få depechen hele vejen rundt om banen. Er budbringeren upræcis eller umotiveret, tabes eller misforstås budskabets kerne måske – og er man for ivrig eller uopmærksom i skiftezonen risikerer man, at man ikke får ordentligt fat i budskabet, men løber med en halv vind.
Forandringsstafetten er en metode, der kombinerer viden fra ledelsesretorik og forandringspsykologi til en værktøjskasse, du kan bruge, både i din egen kommunikation og når du tilrettelægger en kommunikation, der skal aflejres og lykke.

Metoden giver jer inspiration til, hvordan I kan ændre perspektiv på lederkommunikation fra nødvendigt onde til sjov sport. Du bliver samtidig bevidst om, hvordan den enkelte aktør i kommunikationen – fra den øverste ledelse til medarbejderne – kan udfylde sin plads på banen bedst muligt.

Vores erfaringer er at det er vigtigt at få indsigt i de typiske retoriske og psykologiske udfordringer, der er ved hvert skifte, fra bestyrelsen/direktionen til mellemledere/afdelingschefer og teamledere/faggruppeledere og videre til medarbejderne.
Ledelse i succesfulde virksomheder

Lederudvikling drejer sig for os primært om procesudvikling. Dels udvikling af virksomhedens ledelsesprocesser, som er de processer, der direkte skaber værdi for organisationen og medarbejderne:
Målsætninger - fra nøgletal til adfærd
Performancemål - fra ens mål til styrkebaserede mål
Evner og kompetencer - fra skjult potentiale til accelereret udvikling
Delegeret ansvar – fra delegeret opgave til delegeret kompetence
Kommunikation og samarbejde – fra ord til handling
Lederskab – fra administration til strategiunderstøttende
Kultur og værdier – det er ikke det du er, men det du gør, der har betydning

Effektiviteten i disse processer, måles ofte i form af medarbejdertilfredshed, sygefraværd og engagement og afhænger af mange forhold. For eksempel organisationsstruktur, adgang til nærmeste leder, udviklende opgaver, personlig udvikling, karrieremuligheder, teamwork, præstationsnormer, ledelse, kultur osv. Processerne er direkte eller indirekte afgørende for den succes medarbejderne oplever i dagligdagen og dermed for den værdi de skaber for kunderne.

Arbejdsformen afhænger af udviklingsbehov og jeres ambitioner. Det kan spænde fra ledercoaching og sparring på konkrete tiltag til workshops og mere omfattende udviklingsprogrammer, der forudsætter et længerevarende forløb.

 

Kontakt info