Forretningsudvikling gennem lederudvikling og Assessment
Jeres ledere er en kapitalbinding for jeres virksomhed på lige fod med andre kapitalbindinger. Det gælder derfor om at accelerer udbyttet af denne "investering"

Vores erfaringer viser at vi typisk kan forøge ledernes produktivitet, med minimum 10% inden for en 12 måneders periode, ved at afdække og udvikle deres implementeringspotentiale. Blot en 10% forbedring vil have en stor positiv indvirkning på jeres bundlinje.

Vi har fokus på de to hovedfaktorer der har størst betydning for øget produktivitet og implementeringskraft og dermed de vigtigste områder, der kan sættes ind på, for at optimerer udnyttelsen af jeres ledelsesressourcer:
Leder assessment - der afdækker den enkelte leders implementeringspotentiale
Processer og strukturer - der afdækker hvordan jeres processer og systemer understøtter jeres målsætninger

Vi tager udgangspunkt i jeres virksomhed og de spørgsmål I ønsker besvaret. Vores kunder efterspørger typisk:

 • Generel ledertrivsel
 • Aktiviteter som bør adresseres indenfor de næste 12 måneder
 • Vedvarende performance optimering
 • Strukturer og processer, der modarbejder eller medvirker til øvet implementeringskraft og produktivitet
 • Organisationsudvikling
 • Individuel lederevaluering i forhold til potentiale og lederudviklingsforløb
 • Ledercoaching
 • Lederudviklingsprogram for ledergruppen
 • Forandringsparathed og implementeringsevne for ledergruppen
 • Kundetilpassede løsninger
 • Virksomheder og mennesker er forskellige. Så selv om problemstillinger umiddelbart kan se ens ud, skal udviklingsforløbet designes specifikt til virksomhedens egenart og situation. Det giver et effektivt forløb - og er en forudsætning for, at løsningen forankres.

 

Læringsbaseret ejerskab
Nøglen til udvikling af de forretningskritiske præstationer er en proces, hvor antagelser, opfattelser og holdninger udfordres og ændres. Ny indsigt og viden opbygges, og relationer der understøtter forretningsstrategien udvikles. Kort sagt er det en læreproces, som fører til erkendelse af hvad, hvorfor og hvordan udviklingen skal ske. Gennem involvering skabes forståelse, accept og ansvar og det er forudsætningen for, at der opnås synergi mellem den enkeltes og virksomhedens mål og succeskriterier, og dermed for ejerskab. Vores erfaringer viser at læreprocessen giver et stærkt fundament for fortsat udvikling – fordi den viden, der opbygges, forbliver i virksomheden.
 

Kontakt info