Lederudvikling
Ledere på alle niveauer gennemlever perioder med komplekse udfordringer, behov for markante forandringer og krav om nye løsninger. Når succeskriterierne ændrer sig, er det lederen, der skal udvikle sig hurtigst og det betaler sig derfor at accelerere lederens udvikling.

Vores erfaringer viser vigtigheden af hurtigt at kunne udpege de centrale mekanismer, der vil accelerere ledernes udvikling og performance i forhold til de succeskriterier, der skaber sammenhæng mellem mål og resultater.

Vi oplever, at den målbare effekt af lederudvikling forstærkes når forløbet direkte involverer lederens daglige opgaver samt de ledelsesmæssige mål og succeskriterier, sammenlignet med den læring, lederen kan opnå på uddannelser og kurser og efterfølgende slev skal omsætte det til hverdagen.

Vores afsæt er de problemstillinger, der er kritiske for lederens performance i jobbet. Udbyttet er ledere, der lærer at lære, og samtidig får redskaber og teknikker til at løse komplekse udfordringer, der skal løses i relationer både opad til og nedad til. Erfaringer og forskning peger på at dette er centralt for at accelerere ledernes udvikling både på kort og lang sigt med en afsmittende positiv effekt på det team, lederen har ansvaret for.

Vi har stor erfaring med kundetilpassede lederudviklingsforløb tæt på dagligdagen for ledere og lederteams. Ligesom vi arbejde individuelt med coaching og sparring eller i udviklingsgrupper med ledere på tværs af organisationen.

Vi arbejder med afsæt i veldokumenterede teori og gennemprøvede metoder og redskaber tilpasset jeres behov og ønsker. Vi er metodisk og fagligt bredt funderet og tager ofte afsæt i de ledelsesteorier og modeller vores kunder måske allerede benytter, og accelerer udviklingen derfra.

 

Kontakt info