Læringsledelse
 
Nye læringsmiljøer gennem forandringsledelse i folkeskolen
 
Skolereformen er i gang, og vi kan se, hvordan mange skoler arbejder hårdt for at få enderne til at nå sammen. Det handler nemlig ikke kun om nye arbejdstider og selvstyrende teams. Det der virkelig er udfordringen, er at overskue og navigere i den kulturforandring skolerne er på vej igennem.
 
 • Et nyt fagligt fokus, der forudsætter den udvikling, der allerede er i gang i forhold til at arbejde med læringsmål og synlig læring
 • En ny professionsidentitet, der sikrer aktiv udvikling og deltagelse i tværfaglige læringsfællesskaber
 • Nye læringsmiljøer, der understøtter arbejdet med at skabe en sammenhængende dag med varierede læringsformer og faglig fordybelse for eleverne.
Der er ikke tilstrækkelige erfaringer i skolesystemet til at organisere og navigere sikkert gennem så stor en forandring. Det betyder, at mange medarbejdere og team føler sig overladt til sig selv med de nye rammebetingelser hængende over hovedet som en "rød klud", der ikke vil forsvinde.
 
Implementering af nye faglige og didaktiske kompetencer i praksis
 
Vi har været med fra starten og ved, hvordan I kan lykkes med at implementere skolereformen i praksis, for eksempel:
 • Når I allerede har været i gang med nogle af de faglige og didaktiske løft, som reformen kalder på, og når I oplever, at der ikke tages tilstrækkeligt ansvar for at implementere de nye kompetencer i praksis.
 • Når trivsel er dykket gevaldigt og arbejdsmiljøet er på vej i den gale retning, med øget sygefravær og stress i dagligdagen.
Vi arbejder med:
 • Læringsmålstyret undervisning, der involverer eleverne i eget læringsudbytte og positivt spiller ind på deres motivation og trivsel
 • Læringsledelse, der giver et nyt ledelsesrum, med fokus på elevernes læring og trivsel gennem udvikling af medarbejdernes læring og trivsel 
 • Trivselsledelse, der giver konkrete redskaber og træning tæt på praksis, når der er behov for at nedsætte stress og vende trivselskurven i positiv retning 
 • Læringsmålstyret ledelse for ledere og skolebestyrelser, der sikrer en sammenhæng mellem de politiske målsætninger og de mål og rammebetingelser, der er afgørende for, at den enkelte skole kommer i den rigtige retning.
 
Fondsmidler og ansøgning til A.P. Møller fonden
 
Vi har allerede succes med at få bevilliget midler fra A.P. Møller fonden til Bornholms Regions Kommune og vil glæder os til at skrive jeres ansøgning helt uforpligtende.
·        
 • Vi samarbejder med UCC og andre dygtige leverandører af de faglige elementer
 • Vi tilfører viden, kompetence og erfaring med at sikre succesfulde forandringer på alle niveauer, og styrker derved implementeringskraften af de tiltag, I allerede måtte have i gang
 • Vi arbejder med afsæt i jeres behov, og vores kunder vælger os fordi, vi kan se deres potentiale og gøre det til omdrejningspunkt for en succesfuld forandring. 

 Vi glæder os til, helt uforpligtende, at hjælpe jer med at søge midler til at et succesfuldt forløb på jeres skoler.

 

Kontakt info