Kulturforandring

Vi taler ofte om forandringer, som de tekniske eller fysiske forandringer vi oplever. En ekstern tilstand, noget vi kan måle og vurdere. Eksempelvis, organisationsændringer, fusion og sammenlægninger, ændrede arbejdsgange eller nye IT-systemer. Mange overser eller finder det meget kompliceret at arbejde med de psykologiske processer, som en forandring igangsætter.

Vores erfaring er, at det er afgørende for succes i forandringer, at vi hjælper vores kunder med at identificere kerneområderne og modstand i den kulturelle forandring, samt planlægger og leder forandringen så modstand vendes til udvikling, der gør mennesker flytbare.

Mange forandringer bliver ledelsesdiktater, hvor mellemledere og medarbejdere ikke kan se meningen med forandringen. Forandringen bliver en fjende, frem for en løftestang til at udfolde organisationens potentiale.

Forskning peger på at:  

       Engagerede medarbejdere skaber 40% bedre resultater

       Lederens engagement har en effekt på 1:10 i organisationen

       Engagementet stiger med 10%, når vi anerkendes, af vores leder, for én styrke

       Anerkendelse fremkalder de menneskelige ressourcer og gør mennesker flytbare

       Ros fastholder mennesker i ”automathandlinger” og nedsætter forandringsparatheden.

Vi klæder ledere og medarbejdere på til at lykkes i forandringen sammen, og vi stopper ikke før vi er helt i mål med forandringen. Det betyder, at vi også arbejder på det menneskelige plan og sikrer opmærksomhed og omsorgsfuld håndtering af forandringens psykologiske processer for det enkelte menneske.  Det gør vi ved at:

       Genkende reaktioner og følelser og tage dem alvorligt

       Hjælpe ledere og medarbejdere med at være succesfulde i de nye rammebetingelser

       Sikre forståelse, accept og ejerskab på alle niveauer.

Forandringer nedsætter produktiviteten og giver stress når vi ikke forstår at håndterer de psykologiske processer, der gør mennesker flytbare. Lad os hjælpe jer med at få succes i forandringerne på alle niveauer J

Kontakt info